Adatvédelmi Tájékoztató

Személyes adatok védelmének feltételei


I.

Általános rendelkezések

1. A személyes adatok üzemeltetője, 5. § o) pontja Tt. 18/2018 a személyes adatok védelméről szóló módosított törvény szerint (tovább csak „Törvény“) AGROFORTEL, s.r.o., adószám: 06410499 Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, Csehország székhellyel (tovább csak: „szolgáltató“)

2. A szolgáltató kapcsolati adatai

Cím: Jaurisova 515/4, 140 00  Praha 4

email: agrofortel@agrofortel.hu

telefon: +36 180 89 565

3. A személyes adatok alatt az azonosított vagy azonosítható természetes személy információit értjük; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetett vagy közvetlen módon azonosítható, legtöbbször egy adott jellemző hivatkozásával, például név, identifikációs szám, lokalizációs adatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, vagy az egyén társadalmi identitás eme természetes személynek.


4. A szolgáltató nem nevezett ki felelős személyt a személyes adatok védelmére. 


II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

1. A szolgáltató feldolgozza személyes adatait, amelyeket feléje szolgáltatott, vagy a személyes adatait, amelyeket a szolgáltató az Ön rendelése által szerzett meg. 

2. A szolgáltató feldolgozza az identifikációs és kapcsolati adatait és a szerződéshez szükséges adatokat. 


III.

A személyes adatok feldolgozásának jogszerű indoka és célja

1. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka

 • az Ön és az üzemeltető közti szerződés teljesítésére a 13. § 1. bekezdésének b) pontja szerint,
 • az üzemeltető jogos érdeke a közvetlen marketing (különösen az üzleti hirdetések és hírlevelek továbbítása) tekintetében a 13. § 1. pontjának f) bekezdése szerint, 
 • Az Ön hozzájárulása a feldolgozáshoz a közvetlen marketing (különösen üzleti hirdetések és hírlevelek küldése) céljából a Törvény 13. § 1 pont. a) bekezdése értelmében az áru vagy szolgáltatás megrendelésének hiányában.

2. A személyes adatok feldolgozásának célja

 • a megrendelés biztosítása és az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megbízás sikeres feldolgozásához szükséges személyes adatok (név és cím, kapcsolat), a személyes adatok nyújtása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok nyújtása nélkül a szerződés megkötése nem lehetséges és az üzemeltető által nem teljesíthető,
 • üzleti jelentések küldése és más marketing aktivitások teljesítése.

3. Az üzemeltető automatikusan nem hoz egyedi döntést a Törvény 28. §-a értelmében.


IV.

A személyes adatok megőrzésének ideje

1. A szolgáltató megőrzi a személyes adatokat

 • az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges időtartamra és az ezen szerződéses kapcsolatba foglalt jogok gyakorlására (a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 15 évre).
 • azon időre, amíg vissza nem vonja beleegyezését a személyes adatok feldolgozásának marketing célokra való felhasználását, legkésőbb 3 évig, amennyiben a személyes adatok feldolgozása beleegyezésen alapult. 

2.  Miután a személyes adatok megőrzésének ideje lejárt, az üzemeltető törli a személyes adatokat.


V.

A személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akik 

 • Hozzájárulnak az áruk / szolgáltatások nyújtásához / a szerződés szerinti kifizetések teljesítéséhez,
 • webáruház szolgáltatók és egyéb kapcsolódó szolgáltatást nyújtók,
 • marketing szolgáltatást nyújtók.

2. Az üzemeltetőnek nincs szándékában a személyes adatokat átadni harmadik országba (EÚ-n kívüli ország) vagy nemzetközi szervezeteknek. 


VI.

Az Ön jogai

1. A törvényben meghatározott feltételek szerint

 • joga van személyes adatainak hozzáféréséhez a Törvény 21. §-a alapján,
 • joga van a személyes adatainak javításához a Törvény 22. §-a alapján , esetleg a feldolgozás korlátozásához Törvény 24. §-a alapján,
 • joga a személyed adatok törléséhez a Törvény 24. §-a alapján, 
 • joga a feldolgozás kifogásolásához a Törvény 27. §-a alapján, 
 • joga az adatok átviteléhez a Törvény 27. §-a alapján
 • joga a személyes adatok feldolgozásának beleegyezésének visszavonásához írásos vagy elektronikus formában az üzemeltető címére, amely a III. cikkben található ezen feltételeknek.

2. Továbbá joga van panaszt tenni az Adatvédelmi Hivatalban, ha úgy véli, hogy megszegték a személyes adatainak védelmét.


VII.

Adatvédelmi irányelvek

1. Az üzemeltető kijelenti, hogy elfogadta az összes alkalmas technikai és szervezeti intézkedést megtett a személyes adatok védelmének érdekében. 

2. Az üzemeltető elfogadta a technikai intézkedéseket az adattárak és személyes adattárak papír formájának bebiztosításában. 

3. Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak a megbízott személyek férhetnek hozzá.


VIII.

Záró rendelkezések

1. Az internetes rendelési formanyomtatvány elküldésével megerősíti, hogy megismerte a személyes adatok védelmének feltételeit és azt egészében elfogadja.  

2. Ezen feltételekkel egy aláhúzással ért egyet az internetes formanyomtatványon keresztül. Az aláhúzással megerősíti a beleegyezést, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeivel és azt egészében elfogadja.  

3. Az üzemeltetőnek joga van ezen feltételeket megváltoztatni. A személyes adatok védelmének feltételeinek új verziója az internetes oldalon lesz feltüntetve és erről az Ön mailcímére küld értesítést, amelyet az üzemeltetőnek megadott. 


Ezen feltételek érvénybe lépnek 2018.5.25-től.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

... és értesüljön a nagyszerű újdonságokról