Személyes adatok védelmének feltételei


I.

Általános rendelkezések

1. A személyes adatok üzemeltetője, 5. § o) pontja Tt. 18/2018 a személyes adatok védelméről szóló módosított törvény szerint (tovább csak „Törvény“) AGROFORTEL, s.r.o., adószám: 06410499 Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, Csehország székhellyel (tovább csak: „szolgáltató“)

2. A szolgáltató kapcsolati adatai

Cím: Jaurisova 515/4, 140 00  Praha 4

email: agrofortel@agrofortel.hu

telefon: +36 16900455

3. A személyes adatok alatt az azonosított vagy azonosítható természetes személy információit értjük; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetett vagy közvetlen módon azonosítható, legtöbbször egy adott jellemző hivatkozásával, például név, identifikációs szám, lokalizációs adatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, vagy az egyén társadalmi identitás eme természetes személynek.


4. A szolgáltató nem nevezett ki felelős személyt a személyes adatok védelmére. 


II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

1. A szolgáltató feldolgozza személyes adatait, amelyeket feléje szolgáltatott, vagy a személyes adatait, amelyeket a szolgáltató az Ön rendelése által szerzett meg. 

2. A szolgáltató feldolgozza az identifikációs és kapcsolati adatait és a szerződéshez szükséges adatokat. 


III.

A személyes adatok feldolgozásának jogszerű indoka és célja

1. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka

2. A személyes adatok feldolgozásának célja

3. Az üzemeltető automatikusan nem hoz egyedi döntést a Törvény 28. §-a értelmében.


IV.

A személyes adatok megőrzésének ideje

1. A szolgáltató megőrzi a személyes adatokat

2.  Miután a személyes adatok megőrzésének ideje lejárt, az üzemeltető törli a személyes adatokat.


V.

A személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akik 

2. Az üzemeltetőnek nincs szándékában a személyes adatokat átadni harmadik országba (EÚ-n kívüli ország) vagy nemzetközi szervezeteknek. 


VI.

Az Ön jogai

1. A törvényben meghatározott feltételek szerint

2. Továbbá joga van panaszt tenni az Adatvédelmi Hivatalban, ha úgy véli, hogy megszegték a személyes adatainak védelmét.


VII.

Adatvédelmi irányelvek

1. Az üzemeltető kijelenti, hogy elfogadta az összes alkalmas technikai és szervezeti intézkedést megtett a személyes adatok védelmének érdekében. 

2. Az üzemeltető elfogadta a technikai intézkedéseket az adattárak és személyes adattárak papír formájának bebiztosításában. 

3. Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak a megbízott személyek férhetnek hozzá.


VIII.

Záró rendelkezések

1. Az internetes rendelési formanyomtatvány elküldésével megerősíti, hogy megismerte a személyes adatok védelmének feltételeit és azt egészében elfogadja.  

2. Ezen feltételekkel egy aláhúzással ért egyet az internetes formanyomtatványon keresztül. Az aláhúzással megerősíti a beleegyezést, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeivel és azt egészében elfogadja.  

3. Az üzemeltetőnek joga van ezen feltételeket megváltoztatni. A személyes adatok védelmének feltételeinek új verziója az internetes oldalon lesz feltüntetve és erről az Ön mailcímére küld értesítést, amelyet az üzemeltetőnek megadott. 


Ezen feltételek érvénybe lépnek 2018.5.25-től.